RØNDE SPAREKASSE


RØNDE, SPAREKASSE


RØNDE SPAREKASSE

Rønde og Omegns Sparekasses historie er lang og meget begivenhedsrig!

Sparekassen er, som mange andre små lokale "sognesparekasser", opstået i årene efter krigen i 1864, hvor der for alvor var grøde i landbrugssamfundet og opadgående konjunkturer gav gode økonomiske muligheder.

Landboerne var optaget af at vise, at de kunne stå på egne ben - man ville ikke være afhængige af købstædernes købmænd og pengeinstitutter.

Den 25. august 1868 stiftedes "Spare- og Laanekasse For Thorsager Pastorat" - det, der senere blev til Rønde og Omegns Sparekasse.

Formålet var bl.a. at sikre, at lokale penge skulle komme det lokale økonomiske liv til gode.

I de første skrifter kan gulnede blade berette, at der måtte tages indskud fra 16 skilling til 100 rigsdaler. Den øvre grænse var et udtryk for datidens forsigtighed.

Allerede den 5. september 1868 kom den første sparer med netop 100 rigsdaler. 13 dage senere kom den første låner og ønskede at låne 50 rigsdaler. Han fik pengene og stillede som sikkerhed en sofa, 6 stole, et bord, en kommode, 2 dyner, 2 puder samt en kautionist!

Gennem årene har sparekassen haft 4 forskellige adresser i Rønde og var gennem de første 50 år det eneste pengeinstitut i byen.

De sidste årtiers udvikling har skabt et godt grundlag for en fortsat vækst som - baseret på gamle traditioner - vil gå hånd i hånd med de krav, som fremtiden vil stille til Rønde og Omegns Sparekasse.

Vælg de ønskede informationer fra menuen til højre

Klik her for at komme til RØNDE SPAREKASSE


RØNDE SPAREKASSE har CVR-nr 17625012,
og der er 5-9 ansatte.


Banken blev oprettet 16-10-1999 00:00:00


Om RØNDE SPAREKASSE, diverse bank informationer

RØNDE SPAREKASSE

RØNDE SPAREKASSE

Vælg information: