FASTER ANDELSKASSE


FASTER ANDELSKASSE


FASTER ANDELSKASSE

Hvem er vi

Faster Andelskasse råder over langt de fleste funktioner og kan tilbyde produkter, der findes i et moderne pengeinstitut i dag.

Vort kundegrundlag, der omfatter hele landet, er primært private og landbrug. Kunderne betjenes fra egne, moderne lokaler og af veluddannede, motiverede medarbejdere. Vi har gennem mange år anvendt princippet om, at vore kunder skal behandles ens prismæssigt, d.v.s. vi handler ikke om rente- og gebyrsatser. Dette skal forstås således, at vi giver samme rente til vore indskydere uanset størrelsen af deres indestående, ligesom vore lånekunder betaler samme rente uanset lånestørrelsen. Lånerenten vil dog være afhængig af sikkerhedsstillelse.

Som det vil fremgå af disse sider tilbyder vi et bredt program af indlån, udlån (dog ikke lån til spekulationsforretning) og andre produkter i form af Dankort, Homebanking, Betalings-service m.m.

Som kunde er du tilknyttet en fast kunderådgiver, som lægger vægt på at kende dig og dine forhold samt yde en god service.

Faster Andelskasse er også omfattet af Garantifonden, der dækker indskud op til 750.000 kr. pr. kunde. Herudover er særlige indlånsformer (pensionsopsparing, børneopsparing m.m.) uden beløbsbegrænsning dækket.

Vælg de ønskede informationer fra menuen til højre

Klik her for at komme til FASTER ANDELSKASSE


FASTER ANDELSKASSE har CVR-nr 21769916,
og der er 5-9 ansatte.


Banken blev oprettet 16-10-1999 00:00:00


Om FASTER ANDELSKASSE, diverse bank informationer

FASTER ANDELSKASSE

FASTER ANDELSKASSE

Vælg information: