FLEMLØSE SPAREKASSE


FLEMLØSE SPAREKASSE


FLEMLØSE SPAREKASSE

Sparekassens historie

Over 125 år gammel - men stadig vital.

"Ved et møde i November Maaned 1885, hvor en stor Del af Flemløse Sogns Beboere var tilstede, blev det vedtaget at oprette en Spare- og Laanekasse for Flemløse Sogn". Sådan kan man læse i vor gamle protokol.

Den 3. januar 1886 afholdt man en generalforsamling, hvor man ud over at vedtage nye vedtægter valgte en bestyrelse på 9 medlemmer, som skulle "styre og lede Flemløse Sogns Spare- og Laanekasse". Den 20. februar 1886 forelå indenrigsministeriets tilladelse til at etablere sparekassen. Flemløse Sogns Sparekasse var nu en realitet.

Sparekassens første formand blev gårdejer og sognefoged Rasmus Hansen, Mosebo. Til bogholder og kasserer valgte man skolelærer og kirkesanger H. Jørgensen, Voldtofte Degnebolig. Sparekassen blev drevet fra Gjæstgivergaarden i Flemløse, og der var åbent første og tredje tirsdag i hver måned fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Det var ikke let at låne penge i 1800-tallet. Det fremgår af vor gamle protokol, at "Prioritetslaan gives indtil Halvdelen af Bestyrelsesmedlemmernes Vurderingssum. Laan skal for Fremtiden være tilbagebetalt i Afdrag eller på en gang senest 5 Aar efter Stiftelsesdagen". Og så flottede man sig lidt: "Til Flemløse Sogns Bibliotek gav Bestyrelsen ligesom i fjor 25 kr."

Læs mere på bankens hjemmeside....

Vælg de ønskede informationer fra menuen til højre

Klik her for at komme til FLEMLØSE SPAREKASSE


FLEMLØSE SPAREKASSE har CVR-nr 31119618,
og der er 5-9 ansatte.


Banken blev oprettet 09-12-1975 00:00:00


Om FLEMLØSE SPAREKASSE, diverse bank informationer

FLEMLØSE SPAREKASSE

FLEMLØSE SPAREKASSE

Vælg information: