VISTOFT SPAREKASSE


VISTOFT SPAREKASSE


VISTOFT SPAREKASSE

Vistoft Sparekasses historie

Den første bestyrelse bestod af lærer N. P. Pedersen, Strands, gårdejer Anders Rasmussen, Vistoft, proprietær A. Torslev, Christiansminde, gårdejer Jens Petersen, Strands og gårdejer Jens Nielsen, Strands.

Det vides, at udlånet den første dag var 8 rigsdaler, og at mindsteindskuddet senere blev sat til I krone.
Da sparekassen stadig består, må de rigtige folk have disponeret på den rigtige måde, og derved have skabt grundlaget for den institution,vi har i dag.
Da sparekassen fejrede sit 75 års jubilæum var indestående 743.000 kr. fordelt på 550 konti og udlånet var på 600.000 kr. Læs mere om banken på dens hjemmeside

Vælg de ønskede informationer fra menuen til højre

Klik her for at komme til VISTOFT SPAREKASSE


VISTOFT SPAREKASSE har CVR-nr 45112314,
og der er 2-4 ansatte.


Banken blev oprettet 16-10-1999 00:00:00


Om VISTOFT SPAREKASSE, diverse bank informationer

VISTOFT SPAREKASSE

VISTOFT SPAREKASSE

Vælg information: