FRØS HERREDS SPAREKASSE


FRØS HERREDS SPAREKASSE


FRØS HERREDS SPAREKASSE

Frøs Herreds Sparekasse er en garantsparekasse. Det betyder, at alle kunder har mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for 4 år ad gangen.

Vælg de ønskede informationer fra menuen til højre

Klik her for at komme til FRØS HERREDS SPAREKASSE


FRØS HERREDS SPAREKASSE har CVR-nr 67051815,
og der er 100-199 ansatte.


Banken blev oprettet 19-10-1920 00:00:00


Om FRØS HERREDS SPAREKASSE, diverse bank informationer

FRØS HERREDS SPAREKASSE

FRØS HERREDS SPAREKASSE

Vælg information: